سوابق تحصیلی
 • دانشگاه آیت ا... بروجردی - مهندسی کامپیوتر - کارشناسی
 • زبان های خارجی
 • فارسی - بومی
 • انگلیسی - خیلی خوب
 • اسپانیایی - کم
 • عربی - کم
 • سوابق کاری
 • فروشندگی از سال 1397 تا پایان 1400
 • برنامه نویسی وب از 1400 تاکنون
 • پروژه ها
 • www.shamar-co.com
 • www.djsargarmi.ir
 • www.haircolorbyhani.ir
 • www.divas.top
 • www.eshopz.ir
 • توانایی ها و مهارت ها
 • برنامه نویسی فول استک
 • فرانت اند
 • بک اند
 • دیتابیس
 • Node JS
 • Restful API
 • Express JS
 • Next JS
 • React JS
 • Tailwind
 • سئو
 • Mongo DB
 • HTML , CSS
 • Usa FlagIran FlagUae Flag